ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 08.30 - 10.30
-
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์
-
มี 1 ทีม
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 08.30 - 11.30
-
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 08.30-11.30
-
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 08.30 - 13.30
-
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 13.00น.-16.00
-
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 11.00น.-16.00
-
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 08.30น.-13.30
-
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 13.00น.-16.00
-
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 13.00น.-16.00
-
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 08.30 - 11.30
-
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 13.00น.-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]