งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว สนามโรงเรียน ชั้น สนาม ห้อง สนาม 8 ต.ค. 2562 9.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว สนามโรงเรียน ชั้น สนาม ห้อง สนาม 9 ต.ค. 2562 9.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว สนามโรงเรียน ชั้น สนาม ห้อง สนาม 9 ต.ค. 2562 9.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2562 9.00 แข่งขันลำดับที่ 1
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00 แข่งขันลำดับที่ 2
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์และห้องป. 2 8 ต.ค. 2562 09.00-14.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1และห้องสมุด 8 ต.ค. 2562 09.00-14.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายอุทัย ชังชั่ว สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ Tal.081-9539879 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]