สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  
2 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 800 หมู่ 7 ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 นายคณนันท์ พฤทธสาโรช   056-731263
3 โรงเรียนบ้านราหุล  
4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมนึก พันธ์ุวงศ์   056-741283

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]