งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ระหว่าง วันที่ 14-15 และ 21-22 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง ECC 21 ก.ย. 2562 13.00-15.00
-
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com2 21 ก.ย. 2562 08.30-11.30
-
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง ECC 22 ก.ย. 2562 08.30-11.30
-
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com4 21 ก.ย. 2562 08.30-11.30
-
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง Digital Art 22 ก.ย. 2562 08.30-13.30
-
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com1 22 ก.ย. 2562 08.30-11.30
-
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com4 22 ก.ย. 2562 08.30-13.30
-
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com4 22 ก.ย. 2562 08.30-13.30
-
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com1 21 ก.ย. 2562 08.30-11.30
-
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com3 21 ก.ย. 2562 08.30-11.30
-
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com3 22 ก.ย. 2562 08.30-11.30
-
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com3 22 ก.ย. 2562 08.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]