งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ระหว่าง วันที่ 14-15 และ 21-22 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 4 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 5 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 6 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 4 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 5 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 6 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน หอประชุมใหญ่ ห้อง โซน A 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน หอประชุมใหญ่ ห้อง โซน B 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 1 22 ก.ย. 2562 10.00-16.00
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 1 22 ก.ย. 2562 09.00-10.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 2 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]