สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 234 หมู่ 14 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ นายพิเชษฐ์ สุดใจ  
2 โรงเรียนบ้านปิน นางสาวนิตยา วรรณรัตน์  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม นางนววรรณ วุฒิ  
4 โรงเรียนลองวิทยา นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ  
5 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสานิตย์ โลหะ โทรศัพท์ 0979236516, นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา โทรศัพท์ 0818817732, นางสาวกัลยา สุรีย์ โทรศัพท์ 0922469293, นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ โทรศัพท์ 0842235046Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]