สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.ตาก เขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 16.88517,99.12397 086-9374974
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 16.8753676,99.1371117 064-2235926
3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง นางอัญชัน ครุธแก้ว   087-2080148
4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ดร.เสวก บุญประสพ 16.88526, 99.12164 087-1970001
5 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ หมู่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายธนู จำปานิล  
6 โรงเรียนอนุบาลตาก ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 รองเสาวรส 16.87275, 99.13688
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 นายชัชวาลย์ ทองกรณ์ 16.88701, 99.19589 089-8567322

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่ม ICT, กลุ่มนิเทศ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]