แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 68 52 76.47% 9 13.24% 6 8.82% 1 1.47% 68
2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 83 41 52.56% 26 33.33% 10 12.82% 1 1.28% 78
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 41 35 85.37% 3 7.32% 2 4.88% 1 2.44% 41
4 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 55 32 59.26% 11 20.37% 7 12.96% 4 7.41% 54
5 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 51 31 60.78% 15 29.41% 3 5.88% 2 3.92% 51
6 โรงเรียนพุทธิโศภน 43 30 69.77% 12 27.91% 0 0% 1 2.33% 43
7 โรงเรียนบ้านดอนปิน 42 26 61.9% 9 21.43% 4 9.52% 3 7.14% 42
8 โรงเรียนแม่คือวิทยา 49 25 51.02% 16 32.65% 7 14.29% 1 2.04% 49
9 โรงเรียนชลประทานผาแตก 33 25 78.13% 3 9.38% 2 6.25% 2 6.25% 32
10 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 50 23 48.94% 12 25.53% 8 17.02% 4 8.51% 47
11 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 37 23 63.89% 5 13.89% 7 19.44% 1 2.78% 36
12 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 35 23 74.19% 2 6.45% 6 19.35% 0 0% 31
13 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 26 20 76.92% 4 15.38% 1 3.85% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 41 19 48.72% 10 25.64% 6 15.38% 4 10.26% 39
15 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 34 19 57.58% 7 21.21% 6 18.18% 1 3.03% 33
16 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 29 17 58.62% 2 6.9% 7 24.14% 3 10.34% 29
17 โรงเรียนวัดดอนจั่น 29 14 60.87% 6 26.09% 1 4.35% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนวัดห้วยทราย 40 13 37.14% 11 31.43% 7 20% 4 11.43% 35
19 โรงเรียนวัดล้านตอง 24 12 52.17% 6 26.09% 4 17.39% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 16 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
21 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 18 11 68.75% 1 6.25% 4 25% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 22 10 45.45% 7 31.82% 4 18.18% 1 4.55% 22
23 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 25 10 41.67% 5 20.83% 5 20.83% 4 16.67% 24
24 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 20 10 52.63% 2 10.53% 5 26.32% 2 10.53% 19
25 โรงเรียนท่าศาลา 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
26 โรงเรียนวัดขะจาว 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
27 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 21 9 42.86% 10 47.62% 0 0% 2 9.52% 21
28 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 18 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 18 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 17 8 50% 6 37.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 19 7 38.89% 5 27.78% 6 33.33% 0 0% 18
35 โรงเรียนบ้านออนหลวย 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนวัดป่าตัน 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
37 โรงเรียนวัดสวนดอก 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
38 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 21 6 28.57% 7 33.33% 7 33.33% 1 4.76% 21
40 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 14 6 42.86% 3 21.43% 5 35.71% 0 0% 14
41 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนวัดป่าแดด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนวัดเปาสามขา 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
47 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 9 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 0 0% 9
52 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านป่าขุย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
56 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดดอนชัย 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนวัดทรายมูล 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
69 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดเสาหิน 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
80 โรงเรียนพิงครัตน์เชียงใหม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนจิตราวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านออนกลาง 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
86 โรงเรียนศรีเนห์รู 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านสันทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
90 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
92 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
93 โรงเรียนวัดป่าตาล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
94 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
95 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
96 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]